تاریخ اسپرت صندلی ماشین موتور میلیون

تاریخ: اسپرت صندلی ماشین موتور میلیون رانندگی سرگرمی ماشین

گت بلاگز اخبار اجتماعی دو فوریت ارائه گزارش 100 روزه نجفی به شورای شهر تصویب شد

با تصویب اعضای شورای شهر تهران، نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران موظف شد که گزارش 100 روزه‌ای از اوضاع شهررا به شورای شهر تهران، ری و تجریش ارائه دهد.

دو فوریت ارائه گزارش 100 روزه نجفی به شورای شهر تصویب شد

دو فوریت ارائه گزارش 100 روزه نجفی به شورای شهر تصویب شد

عبارات مهم : ایران

با تصویب اعضای شورای شهر تهران، نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران موظف شد که گزارش 100 روزه ای از اوضاع شهررا به شورای شهر تهران، ری و تجریش ارائه دهد.

به گزارش ایسنا، در جلسه امروز شورای شهر تهران، ری و تجریش دو فوریت ارائه گزارش 100 روزه شهردار به شورا و تدوین سند تحویل و عوض کردن به تصویب اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران رسید که در ابتدا رسولی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه قالیباف 12 سال در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران حضور داشت و مدیریت پایتخت کشور عزیزمان ایران در اختیار یک نفر بود، گفت: ما به مردم قول دادیم تا ظرف 3 ماه گزارشی از اوضاع شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در بخش های متفاوت تهیه کنیم ولی متاسفانه به علت اطلاعات متناقض و غیرقابل پذیرشی که در اختیارمان قرار گرفت، نتوانستیم این گزارش را به مردم ارائه کنیم.

دو فوریت ارائه گزارش 100 روزه نجفی به شورای شهر تصویب شد

وی با بیان اینکه در این چند سال، 113 هزار میلیارد تومان صرف پایتخت شده است هست، تصریح کرد: خدمات زیادی جهت پایتخت کشور عزیزمان ایران ارائه شده است که نواقص جدی نیز داشته است که باید این کارها در گزارشی بررسی و در اختیار مردم قرار داده شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، ری و تجریش افزود: دو رویکرد در مورد اوضاع پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود داشت که در رویکرد اول همه چیز سفید و دلبرانه بود ولی در رویکرد دوم همه کارها سیاه و بد بود ولی از آنجایی که اطلاعاتمان دقیق نبود، از ارائه آمار و اطلاعات خودداری کردیم.

با تصویب اعضای شورای شهر تهران، نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران موظف شد که گزارش 100 روزه‌ای از اوضاع شهررا به شورای شهر تهران، ری و تجریش ارائه دهد.

رسولی گفت: از دکتر نجفی می خواهیم در قالب گزارش 100 روزه و براساس گزارشات مستند، به مردم نمایندگان گزارش دهد که چه شهری تحویل گرفته و به چه میزان اهداف دو برنامه تحقق یافته است و اوضاع پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد بدهی ها، تراکم ها و دستگیری های اخیر به چه صورت است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه همانطور که ایراد سوگندنامه به وسیله شهردار در شورا نهادینه شد، باید سند تحویل و عوض کردن نیز در شورا نهادینه شود.

به گزارش ایسنا، با اکثریت آراء دو فوریت گزارش100 روزه به وسیله نجفی و ارائه سند تحویل و عوض کردن به تصویب رسید.

دو فوریت ارائه گزارش 100 روزه نجفی به شورای شهر تصویب شد

واژه های کلیدی: ایران | برنامه | شورای شهر | شورای شهر تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz