تاریخ اسپرت صندلی ماشین موتور میلیون

تاریخ: اسپرت صندلی ماشین موتور میلیون رانندگی سرگرمی ماشین

گت بلاگز علم و تکنولوژی دستگاه خاص تصویربرداری ۳۶۰

استفاده | دستگاه | میتواند | گلوله | آزمایش | تصویربرداری | کلیپ | تصویربرداری ۳۶۰

دستگاه خاص تصویربرداری ۳۶۰

دستگاه خاص تصویربرداری ۳۶۰ که به وسیله Luca Amhofer ساخته شده است و جهت صحنه های خاص فیلمها میتواند مورد استفاده قرار گیرد در اینجا در صحنه شلیک گلوله مورد آزمایش قرار گرفته

واژه های کلیدی: استفاده | دستگاه | میتواند | گلوله | آزمایش | تصویربرداری | کلیپ | تصویربرداری ۳۶۰

دانلود و مشاهده دستگاه ویژه تصویربرداری ۳۶۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz